Kjelds Smedje
Introduktion

Introduktion

Emnet

Nogle kilometer vest for Roskilde Domkirke finder vi ejendommen Kjelds Smedje i udkanten af Boserup skov.

Bebyggelsen på ejendommen var i gammel tid kendt som Kiels huus. Senere er navnet ændret til Kiedels Smedje, og ejeren blev da noteret som smed Peter Andersen.

I 1838 rykkede Christian Pedersen (1810 – 1882) ind i smedjen, og familien forblev herefter på stedet indtil 1942, hvor Kristian Emil Pedersen (1885 – 1942), der var slægtens 3. generation af smedemestre i Kjelds Smedje, afgik ved døden.

På denne hjemmeside er samlet tilgængelige oplysninger om ejendommen, der i dag (2008) kendes som Kjelds Smedje, samt om medlemmerne af slægten Pedersen, der har Kjelds Smedje som sit oprindelsessted.

Kilder

Hovedmanden bag denne hjemmeside er Ole Valter Jørgensen (*1939), der er ældste barnebarn af smedemester Kristian Emil Pedersen og hustru Maren Søndergaard Pedersen. Ole bor (2008) i Præstø og har mailadressen ovj(a)os.dk.

Civilingeniør Svend Vahlun, Roskilde, har stillet manuskriptet til artiklen Historien om Kjelds Smedje ved Boserup, som blev bragt i Jul i Roskilde 2007, til rådighed for denne hjemmeside. Erik Mortensen, Slangerup, har undersøgt og beskrevet forbindelsen mellem Den gamle Smedje i Slangerup og Kjelds Smedje. Herudover har slægtens nulevende medlemmer bidraget med data og anekdoter samt fotos og presseudklip. Til alle bidragydere, nævnte som unævnte, bringes her den bedste tak.

Om trykte kilder.

Personnavne
I de skriftlige kilder optræder flere personnavne med forskellige bogstaveringer. Af særlig interesse i denne sammenhæng er brugen af K, C hhv. Ch som i Karl/Carl, Karla/Carla, Kristian/Christian/Christen og d hhv. t som i Pedersen/Petersen. I alle tilfælde, hvor døbenavnet er dokumenteret i kirkebog eller med dåbs- eller navneattest, er stavemåden heri benyttet. Hvor kirkebogen benytter en stavemåde, der afviger fra det forventede, er der gjort bemærkning herom i teksten.

Aldersangivelser i folketællinger

I mange af de ældre folketællinger angives personernes alder på tællingsdagen. Aldersangivelsen for en og samme person kan være upræcis i den enkelte tælling, dels fordi det anførte tal kan være tællerens ukorrekte antagelse (= gæt) om den korrekte alder og dels fordi der tilsyneladende ikke er fastsat regler om, hvorledes alderen bestemmes. Afvigelser på to år til hver side kan således være acceptable.

Ændringer

Denne hjemmeside er åbnet i marts 2008. Historien bag ejendomme og personer vil fortsat blive udforsket, ligesom det må forudses, at der vil forekomme korrektioner til hjemmesidens indhold, hvorfor den løbende vil blive opdateret. På forsiden fremgår datoen for seneste opdatering.